มะลิดา รีสอร์ท บริการโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ยามเช้ายอมตื่นแต่เช้าตรู่เสียหน่อยเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมการทำ
บุญใส่บาตรพระที่จะพายเรือผ่านลำน้ำมาบิณฑบาตร
และให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ นับเป็นเสน่ห์ของที่พักสวยแห่งนี้
ช่วงสาย สนุกสนานไปกับกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิต
ชุมชนแควอ้อม  เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากที่สุดอีกชุมชนหนึ่ง
สองฝั่งของริมน้ำแควอ้อมมีบ้านทรงไทยอยู่หนาแน่น มีวัดเก่าแก่หลายวัด
ที่สร้างขึ้นมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เรียงรายอยู่ตลอดสองฝั่งคลอง
อันแสดงถึงความมั่งคั่งและความศรัทธาในพุทธศาสนาของผู้คนในชุมชน
ก่อนจะกลับมานั่งเล่นที่บ้านพักชมแสงเดือนแสงดาวยามค่ำคืน
 

 

 

 

 

 

 

© by malidaresort.com  All Rights Reserved. Design by  Somchart Nitpakdee